AMB Toplantı Tutanakları: AMB destekleyici politikayı sürdürecek, aşırı ısınma riski yok

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Perşembe günü yayınlanan Mart ayı Para Politikası Toplantı Tutanakları, politika yapıcılarının gerekli olduğu sürece d

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Perşembe günü yayınlanan Mart ayı Para Politikası Toplantı Tutanakları, politika yapıcılarının gerekli olduğu sürece destekleyici bir para politikasını sürdüreceklerinin garantisini verdiklerini ve aşırı ısınma riski görmediklerini gösterdi.

Reuters tarafından özetlenen önemli çıkarımlar

"Devlet getirilerinde gözlemlenen artışın kontrol altında kaldığı ve Birleşik Devletler'deki gelişmelerden bir dereceye kadar ayrıldığı görüşü kabul edildi."

"Bu artışların çok düşük seviyelerden gerçekleştiği de kaydedildi."

"PEPP programında yer alan esnekliğin simetrik olduğu vurgulandı."

"Ülke getirilerine ve risksiz faiz oranlarına özel dikkat gösterilmesi gerektiği belirtildi."

"Risksiz faiz oranlarındaki ve GSYİH ağırlıklı devlet getirilerindeki artışın önemli bir etki yaratması için belirgin ve kalıcı olması gerektiğine dikkat çekildi."

"Tüm üyeler, mevcut koşullarda toplam PEPP miktarının sorgulanmayacağı ve satın alma hızının azaltılabileceği konusunda kurul üyesi Lane tarafından öne sürülen teklif etrafında geniş bir fikir birliğine katıldı."

"Üyeler, Lane ile yeterli parasal teşvikin gerekli olduğu konusunda hemfikirdi."

"Sıkılaştırmanın daha geniş finansman koşullarını önemli ölçüde etkileyecek kadar büyük ve kalıcı olmayabileceği öne sürüldü."

"Yönetim Konseyinin ülke getirilere aşırı odaklanma veya mekanik tepki verme izlenimi vermekten kaçınması gerektiği belirtildi."

"Daha yüksek reel oranların mutlaka endişe nedeni olmadığı ileri sürüldü."

"Toparlanmanın farklı GSYİH bileşenlerine göre değişiklik göstermesi ve önümüzdeki iki yıl içinde büyük ölçüde mali desteğe dayanması bekleniyor."

Piyasa tepkisi

EUR/USD paritesi AMB tutanaklarının yayınlanmasını takiben mütevazı bir şekilde yükseldi ve en son, günlük bazda % 0,07 kazançla 1,1878 seviyesinde işlem görüyordu.
.